مجله

این ۵ رسم زنان با حجاب دوران جاهلیت را بی‌حجاب کرد

این ۵ رسم زنان با حجاب دوران

گفته می شود که شعر، دیوان عرب است؛ یعنی انعکاس دهنده رفتارهای اجتماعی جامعه عرب است. اعراب علاقه و اهتمام بسیاری بر سرودن شعر داشتند. به طوری که می توان در اشعار آن ها تمام جزییات و حوادث زندگی شاعر از روحیات شخصی تا حوادثی که برای افراد قبیله و جامعه پیرامون خود رخ می داد را یافت. در این نوشتار ما به بررسی پوشش زنان نه در کتب تاریخی بلکه در اشعاری که شعرای آن زمان با توجه به فرهنگ غالب می سرودند و زبان به زبان جاری می شد می پردازیم.

در رابطه با حجاب و پوشش در اشعار جاهلیت چند نکته وجود دارد:

◄اولا به همان اندازه که در دوره جاهلیت بی حجابی و برهنگی بوده، به همان اندازه هم حجاب و پوشش وجود داشته است و این در ادبیات منظوم دوره جاهلی به وضوح قابل مشاهده و قابل اثبات است.

◄ثانیاً حجاب در دوره جاهلیت بیشتر یک امر فطری و یا عرفی بوده و نه اعتقادی که ریشه در اعتقادات عمیق دینی داشته باشد. به همین علت هم در شرایط خاص بر اساس عرف جامعه، حجاب را کنار می گذاشتند و در این راستا هم احساس گناه و عذاب وجدان نمی کردند.

◄ثالثاً این که آیات قران کریم درخصوص دستور به پوشش و عفاف بیشتر جنبه تعدیل کننده، اصلاح کننده یا تکمیل کننده است. با استشهاد به آیات عفاف و حجاب، ما نمی توانیم این نتیجه کلی و قطعی را بگیریم که در دوره جاهلیت اصلاً عفاف و حجابی وجود نداشته، همانطور که مثلا وقتی آیات مربوط به کشتن و زنده به گور کردن دختران نازل می شود، نمی توان نتیجه قطعی گرفت که همه قبایل این کار شنیع را انجام می دادند.

عوامل بی حجابی زنان در اشعار دوران جاهلیت

زنان به روایت اشعار جاهلیت به طور معمول و در بیشتر قبایل دارای پوشش مناسب بوده اند. اما این پوشش بنا بر دلایلی و در زمان های خاص دستخوش تغییر می شد. عوامل بی حجابی زن در دوره جاهلیت را با استنباط از اشعار آن دوران می توان در چند عامل خلاصه کرد:

۱_عرف قبیله، رایج ترین عامل

گاهی دلیل بی حجابی در جاهلیت، خودنمایی زن نبوده؛ بلکه علت اصلی آن عرف قبیله بوده که اعتقادی به لزوم پوشش زن نداشته است، چون از همسایگان و قبیله توقعی جز عفاف و پاکدامنی نداشتند. لذا نیازی به حجاب و پرده پوشی نمی دیدند و زنان جهت پیروی از عرف قبیله بی حجاب بودند و حتی ورودی منازل بدون در یا پرده بود.
در منابع روایی از «عایشه» اخباری نقل می شود که نشان می دهد برخی زن ها صرفاً جهت تبعیت از عرف قبیله حجاب را رعایت نمی کردند و زمانی که آیات «سوره نور» نازل شد زنان انصار و مهاجر آمدند و در واقع از پارچه ها و لباس هایشان خمار درست کردند و سر و گریبان خود را با آن پوشاندند. البته با وجود بی حجابی هرگز رضایتی به چشم چرانی و هوسرانی مردان نبود. زنان جاهلی با مردان به گفتگو می نشستند و نگاه آن ها به یکدیگر در آن زمان نه ننگ و عار بود و نه حرام. در آن زمان، عرب جاهلی اگر کسی به همسرش یا خواهر یا دخترش نظر بد می انداخت او را به جنگ یا مبارزه دعوت می کرد و چه بسا به خاطر یک نگاه مشکوک بین دو قبیله جنگ بزرگی در می گرفت. لذا کسانی که نگاه پاک داشتند مورد ستایش و تمجید شعرا بودند.

۲_ترس از اسارت در زمان جنگ

در زمان جاهلیت به لحاظ تفاوت موقعیت و جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان برده و آزاده، معمولا ًزنان آزاده عرب با توجه به کثرت جنگ های قبیله ای، ترس از این داشتند که مبادا به اسارت و بردگی در آیند؛ به خصوص این که از طرفی برای دشمن به اسارت گرفتن زنان آزاده غنیمت مهم و با ارزشی به حساب می آمد و از طرف دیگر به لحاظ حیثیتی بسیار سنگین بود که زنانشان به اسارت برده شوند و برای زنان هم سخت بود که خانواده و خویشان خود را از دست داده و در سرزمین غربت در بند اسارت و بندگی و کنیزی باشند.

لذا وقتی جنگ در می گرفت و محتوم به شکست می شد و احتمال اسارت تقویت پیدا می کرد، زنان به خاطر این که خود و قبیله شان به خواری و ذلت بیشتری تن در ندهند، این مسئله را پذیرفته بودند که حجاب و پوشش خود را مانند کنیزان کنند تا بی ارزش شده و دشمن از اسارت آن ها صرف نظر کند و بهترین نشانه برای این که کنیز شناخته شوند؛ بی حجابی و برهنگی بود. یعنی نقاب از چهره بر می داشتند، سر و صورت و ساق های خود را برهنه کرده و بیرون از خیمه های خود می آمدند و آماده فرار می شدند. البته باید در نظر داشت که مسئله کنار گذاشتن حجاب و پوشش در زمان جنگ در نزد برخی قبایل، عیب و عار دانسته می شده و به نوعی نشانه ترس و رسوایی بود؛ لذا در قصیده های خود غالباً به عنوان یک صفت منفی از آن یاد می کنند. یعنی این عامل کلی و فراگیر نیست. از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت بوده و برخی البته معمول تر است.

۳_فقر و گرسنگی

یکی دیگر از عوامل بی حجابی و فساد زن در دوره جاهلیت، وضعیت بد اقتصادی و معیشتی بوده که گاهی علی رغم غیرت مرد عرب در حفظ حیثیت و آبروی ناموسی، منجر به بی حجابی و فساد اخلاقی زن در جهت کسب معاش و لقمه نانی برای سیر کردن خود بوده است. دست و پنجه نرم کردن با فقر برای عده ای عاملی مفسده انگیز بوده و موجب می شد زن حجاب و حیای خود را کنار بگذارد.

۴_خودآرایی و خودنمایی

در عصر جاهلیت گاهی حس خودخواهی و خودنمایی زن نسبت به زیبایی خلق و جمال صورت، باعث می شد به دنبال نمایش جمال و زیبایی در معرض عموم باشد. البته این مسئله را به زعم خود توجیه می کردند که مثلاً مهم باطن انسان است که عفیف باشد و پوشش و ظاهر افراد دلالت بر عفت درونی است. یکی از مورخین ادبی جاهلیت می گوید: «زن در عین عفاف و پاکدامنی به خاطر حسن و جمالش خمار از سر بر می دارد.»در حقیقت زن در دوره جاهلی آزاد بود تا جایی که عرف اجازه بدهد زینت خود را آشکار کند و با هر نوع پوشش و حجابی در بازار مشغول به خرید و فروش شود، به حج برود، آب ازچاه بیرون بکشد، چوپانی کند.
البته گفتن این مطلب که اغلب این کار را می کردند کمی سخت است. زنان بعضاً سر و صورت و حتی گریبان خود را می پوشاندند؛ اما زیورآلات و زینت خود را روی آن ها نمایش می دادند و این خودآرایی و خودنمایی همیشگی نبوده و در شرایط خاصی بیشتر دیده می شده است. مانند سفر که زنان و مردان قبیله برای بدرقه می آمدند و در طی مسیر که احتمال تلاقی کاروان ها وجود داشت. چنانچه گاهی چشمان زینت شده از زیر سوراخ های روبند و یا نقاب دیده می شد و بخشی از زیورآلات به جای این که زیر لباس پنهان باشد، بر روی لباس انداخته می شد. در داخل کجاوه نیز گاهی برای جلوه گری بیشتر، قسمتی از پرده های نازک توری که برای زینت یا پشه بند روی کجاوه بود، کنار زده می شد و زنان به بیرون نگاه می کردند.

در ایام حج نیز با وجود زنانی که شعرا در وصف زیبایشان شعرها می سرودند زنانی هم بودند که پوششی اسلامی داشتند و شعرا در حسرت تماشای آن ها در شعر خود شکوه می کردند و اشاره می کردند که آن ها به جز کفین و مچ دست، بقیه بدن حتی صورت را می پوشاندند.

۵_جزع و ناله در هنگام مصیبت و عزاداری

یکی از رسم های کهن جاهلی که مربوط به عفاف و حجاب است، پاره کردن گریبان و برهنه کردن سر و صورت بود. اما علی رغم این که غیرت عرب نمی گذاشت که زن سر برهنه و آزاد از نظر بوشش بیرون بیاید و در معرض دید عموم قرار گیرد؛ در حالت مصیبت زدگی و ناراحتی و غم اندوه زیاد تحت این عنوان که زن در مصائب صبر و تحملش زود تمام می شود و نمی تواند بر احساسات و اعصاب خود تسلط داشته باشد تا حجاب خود را حفظ کند و این که در چنین شرایطی عقلانیت خود را از دست می دهد، مجاز بود که برای یک مدت معین جهت ابراز حزن و اندوه فراوان از پرده نشینی خارج شده و صیانت و کرامت بوششی خود را برای امری مهم تر یعنی سوگواری کنار بگذارد.

ظهور اسلام و مخالفت با برهنه کردن سر و صورت

این امر با ظهور اسلام تعدیل شد و از طرف خداوند یکی از شرایط بیعت رسول خدا با زنان همین کنار گذاشتن سنت غلط جاهلی در عزاداری برای زنان مطرح می شود. چنانچه حضرت رسول(ص) برخلاف توصیه مردها به زن ها در جاهلیت، در وصیت خود به حضرت زهرا (س) بیان می کنند که اگر از دنیا رفتم صورت نخراش و موی پریشان مکن و حضرت زهرا (س) نیز در زمان بردن حضرت علی به مسجد فرمودند: به خدا قسم اگر پریشان کردن موی، یعنی برهنه کردن سر و صورت، گناه و معصیت نبود این کار را می کردم.

 

منبع: بازنمایی حجاب عصر جاهلیت در اشعار عرب جاهلی _ دکتر شیرازی

4,996 نظر برای “این ۵ رسم زنان با حجاب دوران جاهلیت را بی‌حجاب کرد

 1. Kwgdcipt گفت:

  personal narrative essay buy college argumentative essay pay someone to do homework

 2. altyazili izle گفت:

  Absolutely! Matt will be the first, well second, to know when copies arrive. Should be in two to three weeks. Karlen Barrett Endor

 3. joni brower گفت:

  Very informative blog article.Much thanks again. Fantastic.

 4. suzie ilaria گفت:

  You produce quality content, congratulations on this

 5. movies گفت:

  Parties can be challenging to put together. Especially during the Halloween season. So how can you make the perfect party no matter the season or your theme? Mallorie Husein Callie

 6. FvfcAccum گفت:

  viagra trial sample viagra for daily use natural source of viagra

 7. FqhhSmine گفت:

  canadian pharcharmy online canadian pharcharmy onlinecanadian online pharmacy canadian drugs online pharmacies

 8. bedava گفت:

  I appreciated this written content often and so I simply figured that it finally was mandatory to leave a comment and say keep on going! Rozella Kippie Kirk

 9. Jbnbshind گفت:

  top rated online canadian pharmacies online pharmacies in usa best canadian prescription prices

 10. anime گفت:

  If you want to improve your experience simply keep visiting this website and be updated with the most up-to-date gossip posted here. Tawnya Thorin Lee Gabbi Royce Thain

 11. Kbcxcipt گفت:

  canadian drugs online pharmacies canadian pharmacies that ship to us trusted overseas pharmacies

 12. diziler گفت:

  I just like the valuable information you supply on your articles. I will bookmark your weblog and check again right here regularly. I am reasonably sure I will be informed many new stuff proper here! Best of luck for the next! Blakeley Charlton Potter

 13. bedava گفت:

  Everything is very open with a really clear description of the challenges. It was really informative. Your website is extremely helpful. Thank you for sharing! Maggie Reynold Most

 14. AhkdSmine گفت:

  best online pharmacies no prescription canadian pharmacy uk delivery pharmacy price comparison

 15. Aqcfstearlerm گفت:

  cialis egypt cialis, money order cialis without precription

 16. NbnhAccum گفت:

  sildenafil tablets 100mg buy viagra for women buy online generic viagra online paypal

 17. JbbnSmine گفت:

  dove acquistare cialis best buy for cialis cialis suggested dosage

 18. Jbnvshind گفت:

  western union credit card cash advance fee quick payday loan quick cash loan atm

 19. FqbbSmine گفت:

  small cash loans online in south africa payday loan anderson ca payday loan review

 20. Kvaxcipt گفت:

  payday loan collection threats ez payday advance manhattan ks can i get a payday loan if i live in pa

 21. AhbzSmine گفت:

  texas car title payday loans midland tx bankwest credit card cash advance fee payday loan theft

 22. بازتاب: free cialis australia
 23. بازتاب: whitney wright viagra
 24. بازتاب: cialis gel tabs
 25. بازتاب: acheter viagra 100 mg
 26. بازتاب: azithromycin nausea
 27. بازتاب: celebrex commercial
 28. بازتاب: keflex for asthma
 29. بازتاب: duloxetine 30 mg review
 30. بازتاب: duloxetine 30 mg capsule
 31. بازتاب: viagra prank australia
 32. بازتاب: sildenafil 20 mg pill
 33. بازتاب: pharmacy viagra price
 34. بازتاب: cialis 20mg reddit
 35. بازتاب: cialis prn mexico
 36. بازتاب: otc cialis pills in usa
 37. بازتاب: sildenafil price 100mg
 38. بازتاب: viagra cheap online uk
 39. بازتاب: cialis generic online uk
 40. بازتاب: order viagra mexico
 41. بازتاب: sildenafil 25 mg mexico
 42. بازتاب: cialis 20mg cost walmart
 43. بازتاب: acheter cialis 80 mg
 44. بازتاب: cialis expiration period
 45. بازتاب: sildenafil 20 mg price
 46. بازتاب: sildenafil otc
 47. بازتاب: sildenafil 25 mg online
 48. بازتاب: cialis legal france
 49. After looking into a number of the articles on your blog, I truly like your way of blogging.

  I bookmarked it to my bookmark site list and will be checking back soon. Take a look at my web site as well and let me know how you feel.

 50. Your style is unique in comparison to other folks I’ve read stuff from.
  Thank you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just bookmark this site.

 51. The rich Bridge Plaid color is simply perfect for fall, while the
  organic cotton building and lightweight fit merely can’t
  be beat. The Jac-Shirt is a stone-chilly traditional from
  an iconic brand, and it rises above the rest in particulars giant and small
  (take using 100 % virgin wool and the work-ready Navy color).
  There are completely brands that we know we are able to rely on when it
  comes time to gear up for inclement weather
  – and one such model would have to be Filson. Taken collectively, it’s the form of ideally suited layer to put on on a fall weekend as you stroll by way of an apple orchard or go to your favourite brewery – it actually
  doesn’t get more seasonally friendly than that now,
  does it? In relation to model that’s as sustainable as it is, properly, fashionable, Outerknown takes the cake.
  A constant favorite of this site, it’s items just like the reliable Outerknown Blanket
  Shirt Jacket that basically separate these guys from the pack.

 52. xnnxx گفت:

  Helllo thеre! I ⅽould have sworn I’ve bеen to tһis blog
  before buut aftеr checking throuցh some ߋf the post
  I realized it’s new tо mе. Аnyhow, I’m definitеly glad I
  fоund іt and I’ll bbe book-marking annd checking ƅack frequently!

  Feel free to surf tⲟ my site … xnnxx

 53. بازتاب: cost cialis
 54. بازتاب: viagra uses
 55. بازتاب: tadalafil blood pressure
 56. بازتاب: buying viagra
 57. بازتاب: 40 mg cialis
 58. بازتاب: viagra instructions
 59. بازتاب: viamedic cialis
 60. Betty Hemker گفت:

  cialis 10mg generic tadalafil 6mg tadalafil 10 mg

 61. بازتاب: tadalafil 7mg
 62. بازتاب: viagra pills price
 63. بازتاب: viagra cost
 64. بازتاب: warnings for gabapentin
 65. بازتاب: levitra singapore
 66. بازتاب: sildenafil buy online
 67. بازتاب: amlodipine drug class
 68. بازتاب: lipitor warnings
 69. بازتاب: meloxicam dosage
 70. بازتاب: metoprolol generic name
 71. بازتاب: losartan potassium 100mg
 72. بازتاب: who makes viagra
 73. بازتاب: canadianmed cialis
 74. بازتاب: levitra cheap
 75. بازتاب: warnings for duloxetine
 76. بازتاب: prednisone 10mg
 77. بازتاب: cymbalta for pain
 78. بازتاب: metformin and kidneys
 79. بازتاب: mirtazapine tablet
 80. I’m very pleased to discover this page. I need to to thank you for ones time
  for this wonderful read!! I definitely appreciated every bit of it and
  I have you saved as a favorite to check out new stuff in your blog.

 81. بازتاب: buspirone reviews
 82. بازتاب: medicine citalopram 10mg
 83. بازتاب: tizanidine 4mg
 84. بازتاب: bupropion for anxiety
 85. بازتاب: side effects of voltaren
 86. بازتاب: clonidine dose
 87. بازتاب: finasteride
 88. بازتاب: carvedilol moa
 89. بازتاب: flagyl antibiotic 500 mg
 90. بازتاب: tadalafil generic mexico
 91. بازتاب: viagra 100 mg
 92. بازتاب: is cialis safe
 93. بازتاب: real generic viagra
 94. بازتاب: acyclovir dosage
 95. بازتاب: dosage for amoxicillin
 96. بازتاب: azithromycin and alcohol
 97. بازتاب: cefdinir antibiotic
 98. بازتاب: clindamycin lotion
 99. بازتاب: azithromycin 250mg
 100. بازتاب: cheap viagra canada
 101. بازتاب: reddit cialis
 102. بازتاب: cialis patent expiration
 103. بازتاب: generic 60 mg cialis
 104. بازتاب: levitra buy online
 105. بازتاب: hims viagra
 106. بازتاب: cialis daily medication
 107. بازتاب: sildenafil online
 108. بازتاب: viagra meme
 109. بازتاب: revatio vs viagra
 110. بازتاب: viagra australia
 111. بازتاب: indian viagra
 112. cialiOa گفت:

  does insurance cover viagra cialis tadalafil warnings cialis par 4

 113. بازتاب: amlodipine side effects
 114. بازتاب: walgreens cialis prices
 115. بازتاب: metformin weight loss
 116. بازتاب: warnings for tadalafil
 117. بازتاب: lasix 20 mg tablet
 118. بازتاب: xenical cap 120mg
 119. بازتاب: propecia cost india
 120. بازتاب: careprost for sale
 121. بازتاب: domperidone fda warning
 122. This is really interesting, You are a very skilled blogger.
  I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your great post.
  Also, I’ve shared your site in my social networks!

 123. Greetings, I do believe your website may be having browser compatibility
  problems. When I look at your blog in Safari, it looks fine however,
  when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues.
  I simply wanted to provide you with a quick heads up!
  Aside from that, excellent site!

 124. بازتاب: nolvadex 20 mg
 125. بازتاب: naltrexone liver injury
 126. بازتاب: tizanidine vs skelaxin
 127. بازتاب: best tadalafil tablets
 128. بازتاب: tadalafil 6mg capsule
 129. cialiOa گفت:

  cialis in chiang mai buy cialis kuala lumpur medicament cialis 5 mg

 130. بازتاب: ciprofloxacin chlamydia
 131. بازتاب: 5 mg cialis
 132. بازتاب: generic cialis buy
 133. بازتاب: sildenafil 500 mg
 134. بازتاب: viagra discount coupons
 135. بازتاب: vietnamese viagra
 136. Goaroms گفت:

  cialis generico uso diario tadalafil mylan why does cialis use bathtubs

 137. Goaroms گفت:

  cialis from uk pharmacy cialis tablets cialis et infection urinaire

 138. bird flu human گفت:

  Hey there, You’ve done a great job. I’ll certainly digg it and personally
  recommend to my friends. I am sure they will be benefited from this website.

 139. Goaroms گفت:

  cialis bladder control brand cialis online usa cialis originale controindicazioni

 140. Goaroms گفت:

  cialis 5 mg goedkoop northern pharmacy canada brand cialis online usa

 141. Goaroms گفت:

  obtenir cialis rapidement tadalafil 40 mg xl pharmacy generic cialis

 142. Goaroms گفت:

  do you chew cialis buy cialis collins cialis hurts eyes

 143. Goaroms گفت:

  contact number for cialis suhagra tablet 50 mg cialis erstattung pkv

 144. Goaroms گفت:

  disfuncion erectil cialis 5 mg buy cialis usa pharmacy cost viagra vs levitra vs cialis

 145. Goaroms گفت:

  cialis viagra levitra hangisi canadian pharmacies viagra levitra cialis difference

 146. Goaroms گفت:

  cialis usa price tadalafil online drinking wine with cialis

 147. pychozy گفت:

  physician ratings what is worker’s health care insurance
  stromectol cjvzug

 148. hello there and thank you for your information – I have definitely picked
  up something new from right here. I did however expertise a
  few technical points using this web site, as
  I experienced to reload the site lots of times previous to I could get it to load
  properly. I had been wondering if your hosting is OK?
  Not that I’m complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement
  in google and could damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot
  more of your respective exciting content.
  Make sure you update this again very soon.

 149. TulaBuck گفت:

  which is a priority nursing goal for a client with rheumatoid arthritis? the client will: ivermectin for dogs stromectol tablets

 150. I was curious if you ever considered changing the page
  layout of your site? Its very well written; I love what
  youve got to say. But maybe you could a little more in the way of
  content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for
  only having 1 or 2 images. Maybe you could space it out better?

 151. fronirow گفت:

  barsoscarf.com reviewed ivermectin for humans for sale ivermectina amazon ivermectin for humans

 152. Ticerarve گفت:

  https://buystromectolon.com/ – stromectol over the counter

 153. Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was
  just curious if you get a lot of spam comments? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest?
  I get so much lately it’s driving me crazy so any support is very
  much appreciated.

 154. I was wondering if you ever considered changing the layout of your
  blog? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people
  could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 pictures.

  Maybe you could space it out better?

 155. apoftono گفت:

  barsoscarf.com and good rx coupon buy ivermectin ivermectin paste 1.87% for humans

 156. Propecia گفت:

  vendo cialis original y generico

 157. EffenseEscore گفت:

  online doctor to prescribe hydroxychloroquine chloroquine quinine

 158. Soocoulvano گفت:

  what is hydroxychloroquine prescribed for chloroquine otc canada

 159. LouiseNus گفت:

  do you need a prescription for hydroxychloroquine hcq medication

 160. FbsfPeefe گفت:

  viagra online without prescription buying viagra

 161. Hazelitams گفت:

  chloroquine phosphate over the counter chloroquine walmart

 162. uk iptv گفت:

  I’m really enjoying the design and layout of your website.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to
  come here and visit more often. Did you hire
  out a designer to create your theme? Great work!

 163. Stromectol گفت:

  cialis levitra viagra l impuissance

 164. Williamced گفت:

  is hydroxychloroquine an immunosuppressant plaquenil pill

 165. Agopnouro گفت:

  http://buypropeciaon.com/ – propecia prostate cancer

 166. WhitneyBic گفت:

  do you need a prescription for hydroxychloroquine is plaquenil an immunosuppressant

 167. This is really interesting, You’re a very skilled blogger.
  I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your magnificent post.
  Also, I’ve shared your web site in my social networks!

 168. DingTorn گفت:

  viagra online no prescription cheap soft viagra viagra without a doctor prescription

 169. Hi there, I discovered your web site by means of Google at the same
  time as searching for a related subject, your site came
  up, it seems good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, simply turned into alert to your weblog through Google,
  and found that it is truly informative. I am going to watch out for brussels.
  I will appreciate in the event you proceed this in future.
  Lots of other people will likely be benefited from your writing.
  Cheers!

 170. EffenseEscore گفت:

  hydroxychloroquine and azithromycin chlorquin

 171. Williamced گفت:

  can hydroxychloroquine be purchased over the counter doctors for hydroxychloroquine

 172. LouiseNus گفت:

  how to make hydroxychloroquine at home generic chloroquine

 173. Hipmoith گفت:

  barsoscarf.com vs ivermectin 6mg ivermectin for humans for sale ivermektin 1% krГ©m ГЎltalГЎnos

 174. Great post however , I was wanting to know if you could
  write a litte more on this topic? I’d be very
  thankful if you could elaborate a little bit more.
  Many thanks!

 175. Hi! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha
  plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours
  and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

 176. Vern گفت:

  Hi I am so grateful I found your site, I really found you by mistake,
  while I was browsing on Askjeeve for something else, Anyways I
  am here now and would just like to say thanks a lot for a tremendous post
  and a all round interesting blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to go through it all at the moment but I have saved it and also added your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read a great
  deal more, Please do keep up the excellent job.

 177. AnthonyBab گفت: