مجله

مراحل پنج گانه تحول حیا در زنان

مراحل پنج گانه تحول حیا در زنان

یکی از آثار حیا مهار شدن غریزه جنسی و تضمین عفّت است. حیا، هنگامی می‌تواند غریزه جنسی را مهار کند که میان آن دو یا موازنه برقرار باشد و یا حیا برتری داشته باشد. بنابراین برای مهار غریزه جنسی «موازنه میان حیا و شهوت» و یا «برتری حیا بر شهوت» یک ضرورت است.

 

از مسائلی که در متون دینی بدان تصریح شده و جای آن دارد که پژوهش‌های تجربی درباره آن انجام شود، آن است که جنسیت، در قدرت شهوانی تأثیر دارد و شهوت در زن و مردیکسان نیست.بر اساس روایات خداوند متعال، شهوت زنان را بیش از مردان قرار داده است. از یک سو، این سوال ایجاد می شود که: علّت این امر چیست و خداوند، چرا به زنان بیش از مردان، قدرت شهوانی داده است؟ این بحث، نیاز به پژوهش بیشتری دارد.

 

امّا از جهتی دیگر، این سوال ایجاد می شود که آیا شهوت بیشتر، امکان گناه را افزایش نمی‌دهد و افزایش امکان گناه، به معنای تضعیف مقاومت زنان نسبت به مردان نخواهد بود؟ در پاسخ این سوال که در ادامه نوشتار بررسی خواهیم کرد باید گفت خداوند متعال به موازات افزایش شهوت زن، نیروهای کنترلی وی را نیز افزایش داده است و در واقع حیا و صبر از نیروهای مهار کننده‌ای هستند که در زنان، بیش از مردان وجود دارد.

 

 

برتری داشتن حیا و قدرت شهوت در زنان 

 

در روایتی از امام صادق علیه‌السلام آمده است: «زن از آن جا که ۹۹ درصد لذّت را می برد، بر مرد برتری دارد؛ ولی خداوند، حیا را بر آنان افکنده است.»(۱)ایشان در روایت دیگری بیان داشتند: «به زنان شهوت دوازده نفر و صبر دوازده نفر داده شده است.»(۲)همچنین آن حضرت فرموده است: «خداوند برای زن، صبر ده مرد را قرار داده؛ ولی وقتی شهوت او برانگیخته شود، قدرت شهوت ده مرد را دارد.»(۳)در همه این احادیث، یک چیز مسلّم است و آن این که قدرت شهوانی زن بر مرد و همچنین حیای زن بر مرد، برتری دارد؛ امّا در میزان این برتری، اختلاف وجود دارد. اما آیا این اختلاف به معنای تناقض است و یا به جهت تفاوت افراد است؟ اگر به تفاوت افراد بر می‌گردد آیا تفاوت، شخصی است یا نژادی یا جغرافیایی؟ و …مسائلی همچون برتری قدرت جنسی زن بر مرد، برتری حیا و خویشتنداری زن بر مرد و همچنین درصد این برتری و فرضیه‌هایی که درباره تفاوت درصدها وجود دارد، همگی می‌توانند موضوع تحقیقات روان شناختی باشند.

 

آنچه در این جا مهم است، این که حیای زن بر حیای مرد، برتری دارد و این به جهت برتری زن بر مرد در توان جنسی است. نکته دیگر، این که در متون یاد شده، هم از حیا نام برده شده و هم از صبر. این تفاوت به معنای تضاد نیست، در واقع حیا، انسان را به مهار کردن وا می‌دارد و صبر، دشواری آن را هموار می‌سازد. بنابراین  این دو مکمّلِ یکدیگرند؛ یکی به مهار کردن وا می‌دارد و دیگری سختی آن را هموار می سازد.

 

 

تحوّل حیا در زنان

 

گفتیم که نُه جزء از ده جزء حیا، در زنان قرار دارد. این نُه جزء، همانند لایه‌های نُه‌گانه‌ای هستندکه شهوت زن را مهار کرده، عفّت و پاکدامنی وی را تضمین می‌کنند. این لایه‌های نُه‌گانه در روند تحوّل زنانگی زن، دست‌خوش تغییر می‌شوند. موضوع برخی از مراحل رشد و تحوّل، انسان است و جنسیت در آن نقشی ندارد؛ امّا برخی دیگر از تغییرات و تحوّلات، مربوط به جنس خاصّی است. از این جهت، شاید بتوان به تقسیمی دست یافت که «تحوّل زنانه» را از «تحوّل مردانه» جدا می‌سازد.

 

 

مراحل پنج گانه تحول حیا در زنان 

 

مراحل تحوّل زنانه را از بلوغ یا عادت ماهیانه تا یائسگی را بررسی می کنیم. در این بحث پرسش این است که حیای زنان در مراحل تحوّل زنانه ممکن است دچار چه تغییراتی شود؟ تحوّل زنانه مورد نظر، دارای پنج مرحله است:

 

 

مرحله اول: عادت ماهیانه

 

دختران تا پیش از عقد بستن معمولاً دارای همه لایه‌های نُه‌گانه شرم هستند. اوّلین ایستگاهی که یکی از لایه‌های حیا در آن برطرف می‌شود، شروع عادت ماهیانه است. آغاز عادت ماهیانه، شرم برانگیز است؛ امّا تکرار این تجربه  شرم آن را می برد و آن را عادی می‌سازد. زن پس از گذر از این مرحله، احساس می‌کند که از یک فشار سخت رهایی یافته است. این رهایی، محصول برچیده شدن اوّلین لایه حیاست.

 

 

 مرحله دوم: نامزدی و عقد

 

دومین ایستگاهی که یکی از لایه‌های شرم در آن برطرف می‌شود، عقد بستن و آغاز دوران نامزدی است. دختران در این مرحله معمولا یکی از سنگین‌ترین شرم‌ ها را تحمل می‌کنند. آنان هنگام آمدن خواستگار شرم کرده، به بهانه‌ای پنهان می‌شوند و هنگامی که نظر آنان را می‌پرسند سکوت کرده، سر به زیر می‌اندازند. شاید سنگین‌ترین حالت آنان در این مرحله، نشستن در کنار داماد در پای سفره عقد باشد. در همه این موقعیت ‌ها زن احساس می‌کند که چیزی درون او در حال فروریختن است. این  همان رخت بربستن لایه دوم حیاست. پس از این، رفتار وی روان‌تر می‌گردد. اکنون رفتار راحت و بازتری با همسر خود دارد، نزد دیگران راحت‌تر می‌تواند از همسر خود سخن بگوید و یا به همراه او به تفریح برود.

 

 

مرحله سوم: عروسی

 

سپس نوبت عروسی و رفتن به خانه شوهر فرا می‌رسد. هر چند زن تا این جا با مفهوم ازدواج آشنا شده و پذیرفته است که همسری دارد، امّا رفتن به خانه شوهر، وارد شدن به موقعیت جدیدی است که شرم خاص خود را دارد. در داستان ازدواج حضرت علی علیه‌السلام با حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام آمده که شب عروسی پیامبر خدا زهرا علیهاالسلام را خواست. ابن عبّاس می‌گوید: «همین‌طور که فاطمه علیهاالسلام می‌آمد، از شرم رسول‌خدا در لباس خود می‌لرزید.»(۴) هنگامی که عروس و داماد به خانه خود می‌رفتند، هر دو از شرم  نگاه خود را به زمین دوخته بودند.(۵) فردای عروسی هم که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله ایشان را خواست، غرق در شرم بودند.(۶) به هر حال، روشن است که انجام یافتن این مراسم نیز لایه دیگری از حیا را برطرف می‌کند.

 

 

مرحله چهارم: بارداری

 

پس از آن، دوران بارداری فرا می‌رسد اولین بارداری، بیشترین شرم را برای زن به همراه دارد. هر چند تاکنون چند مرحله را پشت سر گذاشته است، اما بارداری اولین تجربه از این نوع است. در این مرحله، معمولا فشار روانی زن، بیشتر می‌شود و سعی می‌کند بارداری خود را پنهان سازد. امام باقر علیه‌السلام درباره حضرت مریم علیهاالسلام می‌فرماید: «که وقتی ایشان باردار شد، با حالتی شرمگین از مردم فاصله گرفت.»(۷)

 

زن پس از زایمان، باز احساس می‌کند که چیزی در درون وی فرو ریخته است و آن چیزی جز لایه چهارم حیا نیست. امام صادق علیه‌السلام، درباره این مراحل و لایه‌های چهارگانه می‌فرماید: «حیا ، ده جزء است که نُه جزء آن در زنان و یک جزء آن در مردان است. وقتی زن حیض می‌شود، یک جزء حیای وی می‌رود، و چون ازدواج می‌کند، یک جزء دیگر می‌رود، و چون عروسی می‌کند، یک جزء دیگر می‌رود، و چون فرزند به دنیا می‌آورد، یک جزء دیگر می‌رود و پنج جزء حیا برای وی باقی می‌ماند.»(۸)

 

 

◄ مرحله پنجم: یائسگی

 

در این روایت سخنی از مرحله پنجم، یعنی فرا رسیدن دوران یائسگی نشده است و ظاهرا این مرحله تأثیری در کاهش حیا ندارد. به نظر می‌رسد آنچه حیا را می برد، تجربه زناشویی است، نه پایان امکان باردار شدن و به همین جهت، برای یائسگی تأثیری در کاهش حیا ذکر نشده است.

 

 

نتیجه ریختن لایه های چهارگانه زنان؛ بی حیای یا عفیف ماندن؟

 

نکته جالب، این است که آیا فروریختن لایه‌های چهارگانه، زن را بی‌حیا و فاسد می‌سازد؟ اگر چنین باشد باید مراحل چهارگانه یاد شده را منفی دانست و از بروز آن ها جلوگیری کرد؟ برای پاسخ گفتن به این پرسش باید دید با کاهش لایه‌های حیا، انجام دادن چه کارهایی برای زن، راحت‌تر می‌شود؟تحقیقات نشان داده که پشت سر گذاشتن مراحل چهارگانه، موجب تسهیل در روابط زناشویی و روان‌تر شدن تعامل جنسی زن با همسر خود می‌گردد.

 

این نشان می‌دهد که حیاهای برطرف شده، ظاهرا حیاهایی هستند که راه روابط نامشروع را سد می‌کنند و به همین جهت، پس از به وجود آمدن امکان یک ارتباط شرعی، این لایه‌های محافظ، کنار می‌روند چنان که گویا مأموریت آنان به اتمام رسیده است.در حقیقت، مأموریت این لایه‌های چهارگانه، همراهی و بدرقه کردن عفّت زن تا خانه همسر است. پس از آن وجود این لایه‌های حفاظتی مزاحم خواهد بود چرا که در روایات آمده که نشانه یک همسر شایسته آن است که هنگام روابط زناشویی، حیا را کنار بگذارد.

 

لذا با چند مرحله تجربه زناشویی (نامزدی، عروسی و بارداری) از میان خواهند رفت و امکان روابط زناشویی روان را برای آنان فراهم خواهند ساخت. به هر حال، در ادامه روایت منقول از امام صادق علیه‌السلام، سرنوشت پنج لایه باقی‌مانده روشن شده است.ایشان می‌فرمایند: «… وبَقِیَ لَها خَمسَهُ أجزاءٍ ؛ فَإِذا فَجَرَت ذَهَبَ حَیاءُها کُلُّهُ ، وإن عَفَّت بَقِیَ لَها خَمسَهُ أجزاءٍ . … و پنج جزء آن (حیا) باقی می‌مانَد. اگر (زن) تن به ناپاکی دهد، همه حیا از میان می‌رود و اگر عفّت ورزد، آن پنج جزء، باقی می‌ماند.»(۹) از این قسمت روایت به خوبی بر می‌آید که اگر این اقسامِ باقی مانده کاهش یابند، زن به سمت فساد کشیده می‌شود. موضوع لایه‌های پیشین، روابط مشروع بود که باید ریخته می‌شدند؛ ولی موضوع لایه‌های باقی‌مانده، روابط نامشروع است که باید حفظ شوند. پس کوتاهی در حفظ این لایه‌ها، موجب فساد و فحشا می‌شود، نه فروریختن لایه‌های مزاحم در روابط مشروع همسری.

 

 

تحریریه سایت باحجاب_ زینب نیکبخت

 

منبع:برگرفته از کتاب پژوهشی بر فرهنگ حیا_عباس پسندیده

 

 

پی نوشت:

 

۱- الکافی، ج ۵، ص ۳۳۹؛ کتاب من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۵۵۹ (ح ۴۹۲۰)؛ مکارم الأخلاق، ص ۲۲۲

۲– الکافی، ج ۵، ص ۳۳۹

۳_همان، ص ۳۳۸

۴_خصائص أمیر المؤمنین علیه‌السلام، ص۱۵۵

۵_ بحار الأنوار، ج ۴۳، ص ۹۴

۶_همان، ص ۱۳۸

۷- همان، ج ۱۴، ص ۲۲۵

۸_کتاب من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۴۶۸ (ح ۶۴۳۰)؛ الخصال، ص ۴۳۹؛ مشکاه الأنوار، ص ۲۳۵؛ بحار الأنوار، ج ۱۰۳، ص ۲۴۴

۹_ همان

46 نظر برای “مراحل پنج گانه تحول حیا در زنان

 1. altyazili گفت:

  Hi Dear, are you truly visiting this web site on a regular basis, if so then you will without doubt take fastidious experience. Missie Morry Jacki

 2. felton smucker گفت:

  Thanks so much for the blog post.Thanks Again. Great.

 3. gerardo tobert گفت:

  You produce quality content, I appreciate you

 4. fredrick molla گفت:

  I read a great article with pleasure, I hope it will continue

 5. jarred easley گفت:

  I am thinking of visiting your website again Thanks

 6. online گفت:

  Phasellus ornare auctor metus a convallis. Etiam non sapien faucibus sodales ex ac pellentesque ex. Marji Tyrone Alberic Aurelea Sutton Sasnett

 7. bedava گفت:

  Thanks for sharing your thoughts about cbd oil that works 2020. Lenette Andres Giguere

 8. online گفت:

  After study a number of of the blog posts in your website now, and I truly like your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site list and can be checking back soon. Pls check out my web site as properly and let me know what you think. Nikaniki Merwyn Tesler

 9. yabanci گفت:

  Hey there. I found your website by way of Google while searching for a comparable subject, your website got here up. It looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then. Collie Ambrose Aunson

 10. turkce گفت:

  I am usually to blogging and that i genuinely appreciate your site content. This great article has really peaks my interest. I am going to bookmark your web blog and keep checking for first time info. Gloriane Antony Osy

 11. turkce گفت:

  Thanks a lot for this excellent info. I have to inform you that I support most of the central points you put forth in your post although some of the points might need a bit of further investigation, however I can already partially agree with your perspective. Sherilyn Rodolfo Cristian

 12. turkce گفت:

  Maybe you have regarded including much more movies for your blog site posts to help keep the readers additional entertained? I indicate I just study via all the page of yours and it was somewhat superior but due to the fact Im a good deal more of a visible learner,I identified that to become much more valuable nicely let me understand how it turns out! I fancy what you guys are at all times up also. This sort of intelligent perform and reporting! Continue to keep up the brilliant operates guys Ive additional you guys to my blogroll. It is a impressive posting thanks for sharing this helpful information and facts.. Ill explore your weblog repeatedly for some most up-to-date publish. Concettina Erroll Sherburn

 13. turkce گفت:

  It would be great to try this theme for my businesses Veronike Prentice Nanete

 14. turkce گفت:

  Hi!Im looking for Silver Bracelets do You know any cheap Jewelers? Zorana Morton Hoseia

 15. turkce گفت:

  Well done my friend. I look for to further posting. Pippy Stillman Gearhart

 16. turkce گفت:

  I like it when folks get together and share views. Great website, continue the good work! Alexi Graehme Tristam

 17. turkce گفت:

  Pretty! This was an extremely wonderful post. Thanks for providing this information. Lauryn Boonie Annmarie

 18. turkce گفت:

  ۴۸۸۷۹۲ ۴۶۸۶۰۵Hi, you used to write outstanding articles, but the last several posts have been kinda lackluster I miss your super writing. Past few posts are just a bit out of track! 613463 Ammamaria Allie Lichter

 19. turkce گفت:

  I was JUST thinking yesterday that I wished someone would put out a sheet pan Thanksgiving meal bc I am not up to more than that this year for celebrating with only my husband and three kids. THANKS! This looks amazing. Inez Bertrand Saleem

 20. turkce گفت:

  Hi my family member! I wish to say that this post is awesome, nice written and come with almost all significant infos. I would like to see extra posts like this . Lia Marsh Bandler

 21. turkce گفت:

  In time to come according to expertise, supplements and sleeves wishes not dilate the penis. After all, he said, the penis tyldent.smukbrudgom.com consists of paired corpora cavernosa and a determine corpus spongiosum, the coerce an appraise of of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody unimaginative daydream tyldent.smukbrudgom.com dangled vanguard of our eyes close at hand the hugely unmodified Italian study. When tested, the grapple method of penis enhancement, the authors power, did fallout in growth. Kissee Hammad Jorgenson

 22. turkce گفت:

  very couple of internet websites that happen to be comprehensive below, from our point of view are undoubtedly well really worth checking out Anet Asher Bordiuk

 23. turkce گفت:

  Hi my family member! I wish to say that this article is amazing, nice written and come with approximately all significant infos. I would like to see extra posts like this . Livvy Yancy Philis

 24. turkce گفت:

  Ridiculous story there. What happened after? Good luck! Daisi Bernard Chemaram

 25. turkce گفت:

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus aliquet blandit rutrum. Vivamus felis velit, porta vitae dapibus quis, lacinia eget urna. Nam eget massa vel velit viverra pretium vel elementum purus. Bobbi Gun Ludlow

 26. turkce گفت:

  Yesterday, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a thirty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!| Blondie Merle Moguel

 27. turkce گفت:

  Merely wanna state that this is handy , Thanks for taking your time to write this. Vernice Jere Silin

 28. turkce گفت:

  This is my first time i visit here. I found so many helpful stuff in your website especially its discussion. From the tons of responses on your posts, I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the excellent work Nelli Iggie Hahnert

 29. turkce گفت:

  I appreciate you sharing this blog post. Much thanks again. Cool. Kristina Zebulen Chanda

 30. turkce گفت:

  I keep listening to the news broadcast speak about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you advise me please, where could i acquire some? Frayda Jordan Lecia

 31. turkce گفت:

  Pretty! This was a really wonderful article. Many thanks for providing this information. Frank Maddie Lorenzo

 32. erotik گفت:

  helo po..i would like to ask on how to get csc since firstimer po aq at hindi q po alam ang mga dapat gawin??pls po..thanks a lot..makakahabol pa po ba aq diz oct? Gabbie Reilly Woolley

 33. erotik گفت:

  I am sure this paragraph has touched all the internet visitors, its really really nice paragraph on building up new webpage. Lily Melvin Amaris

 34. weed vape گفت:

  I am in fact thankful to the owner of this web page who has shared this great paragraph at at this place.

  Stop by my web-site – weed vape

 35. Newton گفت:

  This paragraph will help the internet viewers for building up new
  webpage or even a blog from start to end.

  my web blog – buy Instagram likes (Newton)

 36. Hello there! This is my first visit to your blog!

  We are a collection of volunteers and starting a new project
  in a community in the same niche. Your blog provided
  us beneficial information to work on. You have done a outstanding
  job!

  my site :: Best delta 8 gummies Observer

 37. delta 8 THC گفت:

  Greetings! I’ve been reading your blog for a while now and finally
  got the courage to go ahead and give you a shout out from Atascocita Tx!
  Just wanted to say keep up the excellent job!

  Check out my web site: delta 8 THC

 38. buy followers گفت:

  Pretty element of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to claim that I acquire actually
  loved account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your augment and even I success you get
  right of entry to constantly quickly.

  Feel free to surf to my web site :: buy followers

 39. If you are going for best contents like myself, simply pay a visit this
  website all the time as it presents feature contents,
  thanks

  Visit my website – best weed gummies (http://www.peninsuladailynews.com)

 40. THC Gummies گفت:

  Fantastic web site. Plenty of useful information here. I am sending it to a few buddies ans additionally sharing in delicious.
  And of course, thank you on your effort!

  Here is my web-site THC Gummies

 41. I was wondering if you ever considered changing
  the layout of your blog? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures.
  Maybe you could space it out better?

  Feel free to visit my page :: where to find weed

 42. I am in fact thankful to the holder of this site who has shared this impressive paragraph at at
  this time.

  Here is my website … how to find weed

 43. US Magazine گفت:

  Good post! We will be linking to this great post on our site.
  Keep up the good writing.

  My webpage :: US Magazine

 44. Jada گفت:

  Hey, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.

  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that,
  superb blog!

  Feel free to visit my blog post – how to buy weed online; Jada,

 45. I’ve been surfing online more than 3 hours lately, yet I by no means found any fascinating
  article like yours. It’s pretty value enough for me.
  In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you probably did, the net will be a
  lot more helpful than ever before.

  Also visit my web-site buy weed (https://www.heraldnet.com)

 46. buy weed online گفت:

  Right here is the right site for anyone who wishes to find out
  about this topic. You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that
  I really will need to…HaHa). You definitely put a fresh
  spin on a topic that has been discussed for a long time.
  Excellent stuff, just wonderful!

  My homepage; buy weed online

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *